Συχνές Ερωτήσεις

Τα συνηθισμένα έξυπνα ρολόγια και fitness tracker δεν είναι εγκεκριμένες ιατρικές συσκευές, ωστόσο μπορούν να παρέχουν με σχετική ακρίβεια πολλά δεδομένα για την ποιότητα του ύπνου και την κατάσταση των χρηστών. Στην συνέχεια μέσω στατιστικών αναλύσεων μπορούν να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία των χρηστών.

Οι πληροφορίες που παρέχει η Onar είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένων στατιστικών αναλύσεων μέσω καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων και βασίζονται σε σύγχρονες ιατρικές μελέτες. Η επιστημονική μας ομάδα εργάζεται για την ανάπτυξη και την βελτίωση των μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και την εξόρυξη περισσότερων πληροφοριών για την υγεία των χρηστών. Πρέπει να τονιστεί όμως πως η εφαρμογή Onar δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επίσκεψη στον γιατρό σας.

Η ομάδα της Onar εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σου είναι ασφαλή καθώς ακολουθεί τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR, ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται ακολουθούν διαδικασία ψευδο-ανωνυμοποίησης με την εκχώρηση ενός μοναδικού και ασφαλούς κλειδιού χρήστη. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς ως χρήστη διαχωρίζονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα δεδομένα που συλλέγονται.

Η εφαρμογή δείχνει διάφορα δεδομένα για την ποιότητα του ύπνου σας, πατώντας στο εικονίδιο (i) μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη επεξήγηση για κάθε παράμετρο.

Το sleep score υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψιν διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν τον ύπνο. Μερικές από αυτές είναι: διάρκεια του ύπνου, συνέπεια, οι τιμές WASO και SOL αλλά και δεδομένα από την καθημερινότητα.

Όσο μεγαλύτερο το sleep score θεωρητικά τόσο καλύτερη η ποιότητα του ύπνου σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται όμως μπορεί να μην είναι ακριβή ή να μην ερμηνεύονται σωστά και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να συμπληρώνεις τα ερωτηματολόγια.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την συσκευή σου είναι πολύ σημαντικά και μπορούν να δείξουν την κατάσταση της υγείας σου. Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πως αισθάνεσαι εσύ! Αυτό μπορείς να μας το μεταφέρεις μέσω των ερωτηματολογίων.

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούμε βασίζονται σε μακροχρόνιες ιατρικές μελέτες και μπορούν να φανερώσουν προβλήματα που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν μόνο μέσω των δεδομένων από τις συσκευές. Σε συνδυασμό με τα δεδομένα των συσκευών μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση σου.

Η επιστημονική ομάδα της Onar συμμετέχει σε επιστημονικές έρευνες που έχουν ως στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων από τις ιατρικές συσκευές και την βελτίωση της κατάστασης της υγείας των χρηστών. Οι έρευνες γίνονται σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Τα δεδομένα σου δεν συνδέονται με εσένα ως χρήστη. Η επεξεργασία γίνεται μόνο από την επιστημονική ομάδα της Onar και δεν μεταφέρονται σε τρίτους. Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία ούτε πληροφορίες που μπορούν να αντιστοιχηθούν ατομικά με τους χρήστες.  

  • Ακολούθα τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον σωστό τρόπο χρήσης της συσκευής σου
  • Σύνδεσε την συσκευή σου με την αντίστοιχη εφαρμογή και βεβαιώσου ότι τα δεδομένα μεταφέρονται στην Onar
  • Φόρα τη συσκευή όσο είναι δυνατόν πιο συχνά
  • Συμπλήρωσε ή διόρθωσε τις πληροφορίες που λείπουν, όπως για παράδειγμα ώρες ύπνου, βήματα, δραστηριότητα
  • Συμπλήρωσε πλήρως το προφίλ σου στην Onar

Επικοινωνία

Patras Science Park S.A. Stadiou, Platani 265 04, Greece